Στρατής Μπουρνούς psaradiko.gr

ιχθυοπωλείο : 6983772894 / 210 7706215
Λεωφόρος Παπάγου 141, Ζωγράφου 15773